Zmeny trestov pre záškolákov: Akú pokutu naparia obce a mestá rodičom?

Záškoláci sú od januára viac pod drobnohľadom štátu. Obce majú rodičom previnilcov udeľovať pokuty.

Read More