Zmena územnej dokumentácie: Takto sa upravilo podávanie podnetov

Zmena územnej dokumentácie: Takto sa upravilo podávanie podnetov

Podnet na zmenu a doplnenie územnoplánovacej dokumentácie tak, aby bol záväzný pre obstarávateľa tejto dokumentácie, budú môcť formou uznesenia predložiť len zastupiteľstvá obce, mesta alebo samosprávneho kraja. Teda subjektu, ktorý je zo zákona obstarávateľom takejto dokumentácie. Read More