Železnice hlásia výluky na viacerých tratiach (prehľad)

[ad_1]

– v úseku Medzilaborce – štátna hranica PL

v dňoch 3. a 4. augusta od 08.30 h do 13.30 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Medzilaborce – Radvaň nad Laborcom

v dňoch 5. a 6. augusta od 08.55 h do 13.20 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Radvaň nad Laborcom – Koškovce

v piatok 7. augusta od 07.30 h do 12.40 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie krovia a náletových drevín, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou

v dňoch 3. a 4. augusta od 10.20 h do 15.40 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište – Trebišov

v dňoch 5. a 6. augusta od 10.30 h do 15.15 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Štrbské Pleso – Štrba

v dňoch od 6. júla, od 08.10 h nepretržite až do 6. februára 2021, do 18.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia ozubnice, rekonštrukcia traťovej koľaje, staničných koľají, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov, osvetlení, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a firmy STRABAG, s.r.o. Bratislava, Swietelsky-Slovakia, s.r.o. Bratislava, AŽD SLOVAKIA, a.s. Bratislava a ELTRA, s.r.o. Košice.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Zemianska Olča – Veľký Meder

v nedeľu 9. augusta od 08.25 h do 15.30 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

– v úseku Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča

v sobotu 8. augusta od 08.15 h do 15.30 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

– v úseku Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky

v dňoch 4. a 5. augusta od 08.10 h do 14.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje podbíjanie koľaje po OKLK a strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

– v úseku Smolenice – výh. Dúbrava – Jablonica

v dňoch 3. a 5. augusta od 08.15 h do 13.25 h.

V rámci tejto výluky budú zamestnanci SMSÚ EE TV Trnava odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia a vykonávať jeho údržbu podľa platných predpisov, technických noriem a technologických postupov.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

– v úseku Lučenec – Tomášovce

v dňoch 3. až 6. augusta od 08.10 h do 11.50 h.

Táto výluka sa bude konať za účelom výmeny koľajníc. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

– v úseku Tomášovce – Podrečany a na RPS Lučenec

v piatok 7. augusta od 08.30 h do 11.30 h.

Táto výluka sa bude konať za účelom opravy a údržby železničného zvršku. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

– v úseku ŽST Gašparovo – Brezno – Halny

v utorok 4. augusta od 07.00 h do 19.00 h.

Táto výluka sa bude konať za účelom rekonštrukcie priepustu v km 1,164 medzi ŽST Gašparovo – odb. Brezno – Halny. Práce budú vykonávané externou firmou.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

– v úseku Kokava nad Rimavicou – Zlatno

v utorok 4. augusta od 09.50 h do 14.10 h a v dňoch 5. a 6. augusta od 07.40 h do 12.20 h.

Táto výluka sa bude konať za účelom opravy a údržby železničného zvršku. Práce budú vykonávané externou firmou.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

– v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou

v dňoch 3. až 5. augusta od 08.00 h do 14.30 h.

Táto výluka sa bude konať za účelom bežnej údržby trakčného vedenia a orezu vegetácie.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Informáciu TASR poskytla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.[ad_2]

Zdrojový link