Zamestnávatelia žiadajú od štátu jasné inštrukcie a finančnú pomoc: Vyslovili aj varovanie

Zamestnávatelia rešpektujú rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu, od štátu však žiadajú jasné inštrukcie o nariadenom testovaní zamestnancov a predstavenie funkčných schém pomoci na udržanie zamestnanosti a kompenzáciu strát.

Read More