Začíname zaokrúhľovať sumy: Ako bude peniaze vyplácať pošta? Budete prekvapení!

Slovenská pošta bude aj po 1. júli naďalej prijímať dobierky, ktorých cena nie je zaokrúhlená.

Read More