Zabíjanie nutrií šípkami vyšetruje polícia, svoje dni však majú zrátané

Medializovaný prípad zraňovania či zabíjania nutrií, ktoré nepatria medzi chránené zvieratá, má dve roviny. Hoci nutriu nemožno chrániť, pretože škodí našej prírode, utrpenie či trýznivú smrť, akú jej spôsobuje oceľová šípka, zákon nedovoľuje.

Read More