Za znečistenie ovzdušia majú platiť významní znečisťovatelia. Súhlasí s tým aj prezidentka

Za znečistenie ovzdušia majú platiť významní znečisťovatelia. Súhlasí s tým aj prezidentka

Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Read More