Z vodární odchádza Kmotríkova spoločnosťOdklepnuté! Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odkúpi 49 percent akcií dcérskej spoločnosti Infra Services (IS), ktoré doteraz patrili súkromnej spoločnosti GGD Ivana Kmotríka.

Včera o tom na mimoriadnom valnom zhromaždení 94,5 percentami hlasov rozhodli akcionári BVS. Po viac ako 10 rokoch tak peniaze nebudú tiecť do rúk súkromníkov. BVS zaplatí za odstúpenie vyše 10 miliónov eur. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) kúpi 49 percent akcií Infra Services (IS) a stane sa jediným akcionárom v tejto spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení o tom až 94,5 percentami hlasov rozhodli akcionári BVS.

„Akcionári BVS definitívne rozhodli o tom, že peniaze, ktoré ľudia zaplatia za vodné a stočné, ostanú v tomto regióne a budú investované do vodárenskej infraštruktúry,“ uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Ako dodal, majú pripravené projekty na modernizáciu vodovodov a kanalizácií. Rozhodnutie BVS odsúhlasiť kúpu 49 percent akcií IS je už tretím v poradí s rovnakým výsledkom.

„Pred mesiacom takmer jednohlasne súhlasilo mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Bratislava, potom tiež veľkou väčšinou súhlasila aj Dozorná rada BVS,“ vysvetlil Olajoš. Posledné a právne záväzné však bolo rozhodnutie Valného zhromaždenia BVS. Tá zaplatí súkromnej spoločnosti GGD 6 miliónov eur za akcie.

Ďalšou transakciou je rozdelenie zostatku na účtoch spoločnosti, čo bude pre súkromníka aj BVS znamenať približne 2 milióny. Kmotríkova spoločnosť zároveň získa pozemok na Hraničnej ulici v Ružinove, ktorého hodnota je približne 2,5 milióna.

Zdrojový link