Vláda schválila zonáciu Slovenského krasu

Vláda schválila zonáciu Slovenského krasu

Ochrániť sa majú nížinné a podhorské kosné lúky, porasty borievky obyčajnej, penovcové prameniská či kyslomilné bukové lesy. Read More