Vetrák: Riešením v rámci inflácie potravín môžu byť i potravinové šeky

Vetrák: Riešením v rámci inflácie potravín môžu byť i potravinové šeky

Najlepším riešením v rámci inflácie potravín by podľa Milana Vetráka mohla byť adresná pomoc formou potravinových šekov či kreditných kariet pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Read More