V rokoch 2018 až 2021 právoplatne odsúdili za sexuálne násilie 1305 osôb

Obeťami trestných činov sexuálneho násilia boli v období rokov 2018 až 2021 najmä ženy a dievčatá.

Read More