V Bratislavskom kraji sa počas tohto roka vyskytol čierny kašeľ v 50 prípadoch

V Bratislavskom kraji sa počas tohto roka vyskytol čierny kašeľ v 50 prípadoch

BRATISLAVA – V Bratislavskom kraji je od začiatku tohto roka do 10. apríla evidovaných 50 prípadov ochorenia na čierny kašeľ. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine 15- až 19-ročných osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval s tým, že počet prípadov sa v porovnaní s poslednými rokmi zvýšil.Read More