V aktualizovanom zozname menšinových obcí, ktorý schválila vláda, je 763 sídiel

BRATISLAVA – Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 percent obyvateľstva a majú tak právo používať menšinový jazyk v úradnom styku, sa oproti pôvodnému počtu 638 sídiel zvyšuje o 125 obcí. Do predkladaného zoznamu je tak po novom zaradených 763 miest a obcí, v ktorých žijú príslušníci piatich národnostných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej). Vyplýva to z návrhu nového nariadenia vlády, ktoré v stredu schválila vláda.

Read More