Uzavretie dohody o prepustení rukojemníkov Hamasu je blízko, myslí si americký prezident Biden

Predpokladá sa, že v Pásme Gazy zadržiavajú ešte zhruba 238 rukojemníkov.Americký prezident Joe Biden si myslí, že uzavr… Read More