Univerzita Komenského v Bratislave prijala opatrenia znižujúce spotrebu energie

BRATISLAVA – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave prijala sériu odporúčaných úsporných opatrení, ktoré by mali ušetriť desať až 15 percent spotreby energie. Konkrétne opatrenia v závislosti od stavu a energetickej náročnosti budov zvolia dekani jednotlivých fakúlt.

Read More