TERAZ TAKTO: „Musíme vedieť, ako tečú peniaze cez mimovládky,“ hovorí Simona Zacharová

TERAZ TAKTO: „Musíme vedieť, ako tečú peniaze cez mimovládky,“ hovorí Simona Zacharová

Read More [[{„value“:“Ideálne by bolo, aby sme sa všetci nadýchli a upokojili,“ hovorí nová splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Práve ona stála za výmenou Juraja Rizmana a ďalších štyroch ľudí z Rady vlády SR pre mimovládny sektor.

„Mimovládne organizácie by mali zverejňovať donorov, mali by zverejňovať finančné prostriedky, mali by konať v rámci právnych úprav a zákona. Myslím si, že najdôležitejšia informácia je odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky a to je opäť aj odporúčanie Rady Európy. Tá nám určuje, že je potrebné, aby sme v určitom právnom rámci monitorovali prostriedky, ktoré prichádzajú neziskovým organizáciám. Kvôli tomu, aby sme zamedzili financovaniu terorizmu, či praniu špinavých peňazí. Nežijeme práve v bezpečnom svete a bezpečnej dobe. Stretávame sa s prípadmi, keď mnoho organizácií využíva systém, je v šedej zóne, kde nevieme sledovať financovanie, vidíme to napríklad na Blízkom východe. Tých prípadov je strašne veľa,“ hovorí Simona Zacharová v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.“}]]