Súťaž na zhotoviteľa obnovy Spišského hradu bude potrebné zopakovať

Úplná rekonštrukcia Spišského hradu je náročná tak z hľadiska rozlohy hradu, ako aj financií potrebných na jeho obnovu. Read More