Susko: Novelou sme sa dostali zo stredoveku do moderného trestného práva

Susko: Novelou sme sa dostali zo stredoveku do moderného trestného práva

Prijatím novely Trestného zákona sme sa dostali zo stredoveku do moderného trestného práva, aké poznáme z okolitých krajín. Read More