Stav riek na Slovensku je alarmujúci: Organizácie sa spojili, aby oživili 350 kilometrov tokov!

Stav riek na Slovensku je alarmujúci: Organizácie sa spojili, aby oživili 350 kilometrov tokov!

Projekt Živé rieky oživí takmer 350 kilometrov slovenských riek. Jeho cieľom je počas nasledujúcich desiatich rokov zlepšiť ekologický stav Dunaja, Hrona, Ipľa a Belej. Read More