Slovenský pozemkový fond zdržiava výstavbu viacerých projektov. Veľakrát pritom stačí len podpis

Sťažnosti sa na stole kopia aj rezortnému ministrovi.

Read More