Slovenský pozemkový fond bráni vo výstavbe viacerých projektov. Veľakrát pritom stačí len podpis

Sťažnosti sa na stole kopia aj rezortnému ministrov.

Read More