Slovensko zrejme opäť nesplní svoje záväzky voči NATO

Návrh nového štátneho rozpočtu počíta s nižšími výdavkami na obranu, ako to vláda plánovala v predchádzajúcih rokoch.

Read More