Skutočný unikát: Reštaurátori objavili v kostole v Starej Ľubovni 289-ročné skvosty

Vyznamenali sa! Oprava nádherných historických malieb vyniesla reštaurátorom Jurajovi Gregorekovi (37) a Petrovi Koreňovi (44) prestížne ocenenie, udelené časopisom vydávaným Pamiatkovým úradom a Slovenským národným múzeom.

Read More