Šéf štátnej ochrany prírody Štefan Kysel odvolal riaditeľa Chránenej krajinnej…

Šéf štátnej ochrany prírody Štefan Kysel odvolal riaditeľa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy Radovana Michalka. Pripravoval aj projekt Národného parku Podunajsko, ktorý chcelo vyhlásiť bývalé vedenie ministerstva životného prostredia. Správa CHKO spolupracovala s neštátnymi ochranármi aj vodohospodármi, tento rok napríklad sprietočnili Vojčianske rameno v dĺžke takmer 4 kilometre. Ide o zatiaľ najrozsiahlejšiu revitalizáciu vo vnútrozemskej delte Dunaja, platenú Read More