Protimonopolný úrad má podozrenie na kartelovú dohodu pri zákazke na…

Protimonopolný úrad má podozrenie na kartelovú dohodu pri zákazke na priemyselné fotovoltické zariadenia. Troch podnikateľov podozrieva, že porušili súťaž s vedomím vyhlasovateľa. Úrad začal správne konanie 8. apríla z vlastného podnetu.Informáciu zverejnil na svojej webstránke. Zákazka mala byť financovaná z fondov EÚ v operačnom programe Kvalita životného prostredia. Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá. Read More