Prieskum: Akí sú Slováci, keď ide o klímu? Za prírodu sa bijeme do pŕs, no angažovaná je len štvrtina

Rozsiahly prieskum o postoji ku klimatickej zmene ukazuje, že Slováci zmenu klímy vnímajú ako závažný problém a väčšina už pociťuje jej následky. Zároveň však uprednostňujú riešenia, ktoré výrazné zníženie emisií skleníkových plynov neprinášajú. Takých, ktorí podporujú účinné opatrenia, je asi len štvrtina. Medzi tým, ako sa vnímajú Slováci v ochrane klímy, a tým, čo sú pre ňu ochotní urobiť,

Read More