Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť na 50 eur mesačne: Poslanci posunuli novelu do 2. čítania

Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť na 50 eur mesačne. Opätovne by sa tiež malo zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy.

Read More