Prezidentka vrátila parlamentu úpravu ochrany záujmov spotrebiteľov

V praxi by to podľa hovorcu prezidentky znamenalo, že ešte pred podaním žaloby na súd by sa spotrebiteľ musel v relatívne krátkom čase prihlásiť u notára s povinnosťou úhrady poplatku. Read More