Prezidentka podporila 28. ročník zbierky Dňa narcisov

Výťažok tejto zbierky smeruje na podporu projektov Ligy proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám už viac ako 34 rokov, uviedla prezidentka. Read More