Prezidentka podpísala novelu, ktorá vytvára nové miesto ombudsmana: Kto získa vlastného ochrancu práv?

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany.

Read More