Prekročenie hodnôt v studniach v okolí rieky Slaná preukázali tri vzorky z 20

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave odobral v súvislosti so znečistením rieky Slaná vzorky vody z 20 domácností, ktoré využívajú ako zdroj pitnej vody vlastné studne.

Read More