Potravinoví inšpektori si opäť posvietili na slovenské obchody: Nechutné, čo bolo na vajíčkach a v ovčom syre


Potravinoví inšpektori ŠVPS SR v máji vykonali 3 662 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 227 kontrol s nedostatkom, pričom celkovo bolo odhalených 771 nedostatkov.

Potravinoví inšpektori prekontrolovali stovky obchodov: Prichytili aj zamestnancov bez ochranných pomôcok

Prekontrolovaných bolo 1 280 právnych subjektov a 2 002 prevádzok. Kontroly sa realizovali hlavne v stredných (1 090) a malých (851) predajniach a u výrobcov a baliarní (645). „Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pracovných pomôcok, predaj po dobe spotreby a dobe minimálnej trvanlivosti,“ priblížila ŠVPS SR.


Potravinoví inšpektori si opäť

Zdroj: Getty Images

Padali mastné pokuty 

Uložilo sa 201 blokových pokút v celkovej výške 3 277 eur. „Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,“ uviedol úrad.

V správnom konaní bolo uložené jedno opatrenie a v sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 62 správnych konaní. Výška uložených pokút prestavovala sumu 126.300 eur. „Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 2 037,1 eura. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 16.000 eur,“ vyčíslila ŠVPS SR.


Potravinoví inšpektori si opäť

Zdroj: Getty Images

Ktoré potraviny nevyhoveli?

Dokopy sa odobralo 1 122 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ukončené analýzy u 598 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 15 vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,5 %.

  • Zmes orechov a spracovaného ovocia – chuť a vôňa cudzia, výrazná po oxidácii
  • Kuracie prsné rezne, čerstvé – vôňa cudzia, výrazné známky kazenia
  • Croissant (jemné pečivo s kakaovou náplňou) – prekročenie najvyššieho množstva kyseliny sorbovej (E 200) limit 2000 mg/kg, nameraná hodnota 2 418,30 mg/kg
  • Ovčí hrudkový syr salašnícky – koagulázopozitívne staphylokoky nad stanovený limit
  • Bravčové párky 750 g – dôkaz hydinového proteínu nad 1%, ktorý nie je uvedený v zložení
  • Semolinové cestoviny bezvaječné á 500 g – nezvýraznenie alergénu „pšenica“ v zozname zložiek
  • Vajcia triedy B – na povrchu a v obsahu vajec zistená prítomnosť plesní: Penicillium spp., Cladosporium spp., Aspergillus spp.
  • Kuriatka jedlé v slanom náleve 290 g – nie je uvedená hmotnosť pevného podielu potraviny v slovenskom jazyku, v zložení uvedená kategória prídavnej látky „okysľujúca látka“, ktorá nie je v prílohe
  • Pšeničné cestoviny sušené 3-vaječné 500 g (fliačky malé) – neuvedenie percentuálneho podielu vaječnej zložky

Zdrojový link