Ponitrianske múzeum predstavilo novú archeologickú expozíciu: Toto uvidíte na výstave venovanej dobe bronzovej!

Obdobie strednej doby bronzovej na území juhozápadného Slovenska priblíži výstava s názvom Po páde slovenskej Tróje. V Ponitrianskom múzeu v Nitre ju sprístupnia 17. marca.

Read More