O štúdiu v zahraničí nerozhodujú financie ani prospech. Dôležité je vzdelanie rodičov

V zahraničí študuje 17 percent slovenských vysokoškolákov.

Read More