NCZI zverejnil najčastejšie druhy rakoviny Slovákov a ich počet

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť koronavírus, aj úmrtí na Slovensku. Konštatuje to Národné centrum zdravotníckych organizácií.

Read More