Na Slovensku chýba vecná a otvorená diskusia: Členovia združenia DEMDIS zapájajú ľudí do riešenia spoločenských otázok

Občianske združenie DEMDIS sa usiluje o zmenu spoločenskej diskusie na Slovensku.

Read More