Mimovládky považujú za najnebezpečnejšie z návrhu SNS možnosť ich rušenia…

Mimovládky považujú za najnebezpečnejšie z návrhu SNS možnosť ich rušenia ako jednu z foriem sankcie. Novela hovorí o právomoci ministerstva vnútra rozpustiť občianske združenie, ak nesplní povinnosti na uloženie výročnej správy do registra účtovných závierok tak, ako je to v prípade iných mimovládnych neziskových organizácií. Read More