Mesto Košice končí s prevádzkou Centra prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny, jeho úlohu preberie štát

Po skončení prevádzky centra sústredí mesto Košice svoju pozornosť a kapacity na pomoc nielen zhruba 6000 Ukrajincom, kt… Read More