Horúcim kandidátom na post ministra školstva je riaditeľ trebišovskej cirkevnej školy

Post štátneho tajomníka rezortu školstva má obsadiť Ján Horecký, ktorý v minulosti pôsobil ako prezident Združenia katolíckych škôl.

Read More