Hirmanov rezort tvrdí, že nedá peniaze obciam bez plynofikácie

Združenie miest a obcí Slovenska upozornilo na potrebu kompenzácie zvýšených nákladov pre obce, ktoré nie sú plynofikované alebo prešli na obnoviteľné zdroje.

Read More