Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne dostane odmenu 7266 eur

Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení generálnemu riaditeľovi SP priznať odmenu raz ročne, do výšky 12-násobku jeho mzdy.

Read More