Dlhodobá zdravotná starostlivosť bude prístupnejšia

Ide o súčasť z plánu obnovy, peniaze na implementáciu reforiem sa čerpajú zo zdrojov EÚ.

Read More