Centrum mikrochirurgie oka je lídrom transplantačného programu v oftalmológii

Centrum mikrochirurgie oka je lídrom transplantačného programu v oftalmológii

Centrum mikrochirurgie oka (CMO) bolo prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré začalo očné operácie vykonávať v režime jednodňovej chirurgie, t.j. bez hospitalizácie pacienta v októbri 1999. Read More