Bez konsolidácie budú v budúcnosti s výdavkami zo štátneho rozpočtu problémy

Rozpočtované výdavky na ďalšie dva roky ho už prekračujú, potrebné preto budú konsolidačné opatrenia.

Read More