AKO DOBRE, ŽE SI: Inovatívny projekt bojuje proti osamelosti mladých na Slovensku

Tento projekt ponúka online platformu psychosociálnej pomoci a rôzne podujatia po celom Slovensku, ktoré majú za cieľ zl… Read More